โปรแกรมคำนวณมุมของจานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม

เลือกพื้นที่ ที่รับสัญญาณ

 *ในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกด้านบน กรุณาใส่ด้านล่าง

ตำแหน่งเส้นรุ่ง : องศา

ตำแหน่งเส้นแวง :     องศา

-----------------------------------------------------------------------------------

ดาวเทียมที่ท่านจะรับสัญญาณ : 

*ในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกด้านบน กรุณาใส่ด้านล่าง

ตำแหน่ง  องศา

--------------------------------------------------------------------------------------

มุมเงย  องศา

มุมกวาด   องศาเหนือ

-------------------------------------------------------

ติดต่อ : AttasitD@Hotmail.com

Satellite Communication Lab (KMITL) (PTL)